Thiết kế nội thất phòng làm việc và 3 điều đại kỵ trong phong thủy

Khi thiết kế phòng làm việc, nếu vi phạm lỗi phong thủy sẽ ảnh hưởng đến khả năng tập trung, sáng tạo,… và khả năng phạm tiểu nhân của gia chủ.

3 điều đại kỵ trong phong thủy

3 điều đại kỵ trong phong thủy trong thiết kế nội thất phòng làm việc

1. Cửa sau lưng bàn làm việc

Việc đặt bàn làm việc hay bàn học quay lưng với cửa ra vào khiến gia chủ dễ phạm tiểu nhân, đồng thời mang lại cảm giác bất an không tập trung trong công việc và học tập

Để hóa giải lỗi phong thủy thư phòng này, gia chủ tốt nhất thay đổi vị trí của bàn làm việc hoặc cửa. Trong trường hợp không cho phép, không thể thay đổi, thì cần đặt hũ đựng muối hạt ngay trước bàn làm việc, đồng thời treo hoặc đặt xâu Ngũ Đế, Lục Đế hoặc Thập Đế trong ngăn tủ. Nếu muốn ổn định khí trường, đặt Vinh Hoa Tượng hoặc Kim Thiềm Cửu Chuyển Càn Khôn tại góc trái bàn.

2. Cửa thư phòng đối diện cửa phòng vệ sinh

Trong trường hợp cửa thư phòng, văn phòng làm việc,… đối diện cửa phòng vệ sinh, dòng khí ô uế từ nhà vệ sinh được lưu chuyển vào thư phòng. Do sao Văn Xương trong thư phòng tương xung với dòng khí này, sẽ dẫn đến việc phạm tiểu nhân, không nhận được sự trợ giúp của quý nhân, ảnh hưởng đến chất lượng học tập và làm việc.

Khi phạm lỗi phong thủy thư phòng này, gia chủ nên treo rèm trước cửa nhà vệ sinh, đồng thời treo xâu Ngũ Đế, Lục Đế hoặc Thập Đế để hóa giải sát khí. Bên cạnh đó, trong thư phòng đặt Cửu Trận Càn Khôn hoặc Thiềm Thừ để vượng quý nhân, tránh tiểu nhân, tập trung khí trường.

3. Cửa thư phòng đối diện bàn làm việc

Khi bàn và cửa được đặt đối diện nhau sẽ sinh ra khí trường, dòng khí này gây ra sự mất tập trung, tâm tính không ổn định của gia chủ hoặc trẻ nhỏ.

Điều tốt nhất khi gia chủ gặp tình huống này là thay đổi vị trí. Trong trường hợp không thể thay đổi vị trí cửa phòng thư phòng, gia chủ đặt hũ đựng muối hạt ngay trước bàn, đồng thời treo hoặc đặt xâu Ngũ Đế, Lục Đế hoặc Thập Đế trong ngăn tủ, đặt Vinh Hoa Tượng hoặc Cửu Chuyển Càn Khôn tại góc trái bàn.

About: bao bao


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *